Mässor 2021

Sidan uppdateras löpande under året


I skrivandets stund ser det ut som följer.

September

4-5      Eventuellt  Ulva Kvarn Uppsala, 

25       The other side market Liljeholmshamnen kl 11-17

Oktober

8-10     Österbybruk, Svenska slottsmässor

22-24  Julita gård, Svenska slottsmässor

29-31    Tyresö slott, Svenska slottsmässor

November

4-7      Mårbacka gård, Svenska slottsmässor

11-14    Taxinge slott, Nykvarn, Svenska slottsmässor

18-21   Taxinge slott, Nykvarn, Svenska slottsmässor

25-28 Hovstallet, Stockholm. Svenska slottsmässor

December

4-5     Drottningholms slott, Svenska slottsmässor